Match #179346ilcignodz


Kokoriko
1807 367
9-0
7-0
16:0
Goals
2:0
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: Serie A 03/20
Round: Serie A 03/20
Group: 1
Win Prediction 1.9 : 0.1

Votes about Kokoriko from ilcignodz
No Votes !

Votes about ilcignodz from Kokoriko
No Votes !