Match #185019Kokoriko


iron
519 1270
2-3
0-5
2:8
Goals
0:2
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: ASL5 b
Round: ASL 5 b
Group: 1
Win Prediction 0.3 : 1.7

Votes about iron from Kokoriko
No Votes !

Votes about Kokoriko from iron
No Votes !