Match #198920Kokoriko


piknik1979
582 324
0-2
1-2
1:4
Goals
0:2
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: ASL5
Round: ASL 5
Group: 1
Win Prediction 1.3 : 0.7

Votes about piknik1979 from Kokoriko
No Votes !

Votes about Kokoriko from piknik1979
No Votes !