Match #229345Riko


patigoal
1333 1614
2-7
3-5
5:12
Goals
0:2
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: ASL2
Round: ASL2
Group: 1
Win Prediction 0.7 : 1.3

Votes about patigoal from Riko
No Votes !

Votes about Riko from patigoal
No Votes !