Sensible Days 2020 - COVID regulations

More
1 year 4 months ago #143836 by xflea

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
1 year 4 months ago - 1 year 4 months ago #143837 by dzem
SensiDays 2020 COVID regulations

Following recent info on General COVID19 rules in Poland and the rest of Europe please see below some more precise regulations for SensiDays 2020 in Poland.
1. Everyone is obligated to follow general COVID19 rules and law in Poland and EU.
2. Please keep in mind that pandemia has not ended and so, we stress importance on staying responsible and aware of regulations set here.
3. The facility and equipment will be disinfected before tournament.
4. Everyone concerned with their health should flag it to the organizer before or upon arrival to the facility.
5. Everyone is obligated to provide organizers with full information in such cases as:
a) Being on quarantine recently
b) Having a direct contact with anyone infected with COVID19
c) Having any of the symptoms of COVID19 presented by World Health Organization.
6. During the tournament everyone will indicate their approach and level of socialisation by wearing one of 3 kinds of bracelets.
a) Green - OK with hugs & high-fives
b) Yellow - OK with talking but not touching
c) Red - Hi! I’m keeping my distance

7. Everyone is obligated to respect choices of a level of socialization by others and do not cross their expectations indicated by bracelets.
8. During games with players with a red bracelet you have to wear a mask, covering mouth & nose.
9. You have to disinfect your hands frequently during tournament, especially before and after touching equipment.
10. You should wear a mask or keep 2 meter distance in public space outside of tournament room, especially in restaurants, cafes or shops while making an order or in communication paths (General law in Poland these days).
11. Please do not leave cups, bottles or cans unattended or in random places.
12. Please do not leave any food in random places.
13. Everyone is responsible for their beer and equipment! Organizers will not disinfect items left in random places.
14. In case you do not follow above regulations the organizers are entitled to remove you from participants list without starting fee reimbursement.
Attachments:
Last edit: 1 year 4 months ago by dzem.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
1 year 4 months ago - 1 year 4 months ago #143838 by dzem
Zasady związane z zagrożeniem epidemicznym COVID - SensiDays 2020

W nawiązaniu do podanych już ogólnych zasad dotyczących COVID19 w Polsce i reszcie Europy prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami dla SensiDays 2020 w Polsce.
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad. .
2. Należy pamiętać, że pandemia się nie skończyła – dlatego podkreślamy konieczność odpowiedzialnego zachowania oraz świadomości obowiązujących zasad.
3. Miejsce turnieju oraz sprzęt zostaną zdezynfekowane przed turniejem.
4. Każdy uczestnik zaniepokojony swoim stanem zdrowia powinien zgłosić to organizatorom przed lub bezpośrednio po przyjeździe.
5. Każdy uczestnik powinien przekazać organizatorom informację na temat:
a) Przebywania na kwarantannie
b) Kontaktu z osobą zakażoną COVID19
c) Posiadania objawów typowych dla COVID19 zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
6. Podczas całego turnieju każdy uczestnik wskaże swoje podejście do zakresu utrzymywania dystansu poprzez wybór jednej z trzech bransoletek:
a) Zielona – Jestem OK z piątkami i witaniem na misia :-)
b) Żółta – Jestem OK z rozmową, ale bez dotykania / kontaktu
c) Czerwona – Hej! Utrzymuję pełen dystans

7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uszanowania wyboru dystansu społecznego pozostałych uczestników i do nie przekraczania ustalonych granic, wskazanych przez bransoletkę.
8. Podczas gry z uczestnikiem noszącym czerwoną bransoletkę należy mieć prawidłowo nałożoną maskę, zakrywającą usta oraz nos.
9. Należy dezynfekować ręce regularnie podczas turnieju, przede wszystkim przed i po kontakcie ze sprzętem komputerowym.
10. Należy nosić maskę lub utrzymywać 2-metrowy dystans w przestrzeni publicznej poza salą turniejową, przede wszystkim w restauracjach, kawiarniach, sklepach podczas składania zamówień oraz podczas przemieszczania się w części wspólnej (obowiązujące prawo w Polsce).
11. Nie wolno pozostawiać kubków, butelek czy puszek w przypadkowych miejscach bez nadzoru.
12. Nie wolno pozostawiać swojego jedzenia w przypadkowych miejscach bez nadzoru.
13. Każdy uczestnik odpowiada za swoje piwo oraz kontroler! Organizatorzy nie będą przeprowadzać dezynfekcji rzeczy pozostawionych w przypadkowych miejscach.
14. Nie przestrzeganie powyższych zasad upoważnia organizatora do anulowania uczestnictwa w turnieju bez prawa do zwrotu wpisowego.
Attachments:
Last edit: 1 year 4 months ago by dzem.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
1 year 4 months ago #143841 by Playaveli
Good job! Thanks, dzem!

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.194 seconds
Powered by Kunena Forum